बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
यस कार्यक्रममा उत्पादित सुन्तलाजात फलफूलका कलमी बिरुवाको बिक्री वितरण कार्य शुरु भएकोले बिरुवा प्राप्त गर्न निबेदन दिनुहुने सम्पूर्ण निवेदकहरुले यथाशिघ्र कार्यालयमा उपस्थित भई बिरुवा लैजानुहुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गरिन्छ l 2081-03-06

Continuous