बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा बिक्रीको लागि सुन्तलाजात बाली बिरुवाको माग संकलन कार्य शुरू गरिएको छ | कृपया बाली लगाउने क्षेत्रको वडा वा पालिका वा ज्ञान केन्द्रको सिफारिस पत्र चैत्र मसान्त भित्र कार्यालयको इमेल मार्फत पठाउनु होला l 2079-5-8

Continuous