सुन्तला बगैंचाको बार्षिक कार्य तालिका
उन्सु सुन्तलाको जात पारिपात्ले अगौटे -१ को खेती प्रविधि
सुन्तला र कागतीका सिफारिस (पंजिकृत) जातहरु- एक परिचय
सुन्तलाजात फलफूल खेती प्रविधि
नेपालमा जुनारको व्यावसायिक खेति प्रविधि
सुन्तलाजात फलफूल नर्सरी व्यावस्थापन प्रविधि
फलफूल बालीको उत्पादनोपरान्त्त प्रविधि
सुन्तलाजात फलको भण्डारणमा लाग्ने हरियो र निलो ढुसी रोग तथा यसको व्यवस्थापन
सुन्तलाजातमा बाली भण्डारण
सुन्तलाजातमा देखिने ग्रिनिंग रोग परिक्षणको लागि पातको नमुना संकलन विधि
नार्क डायरी २०७७
जुनारको ब्यवासाहिक खेति प्रबिधि
सुन्तलाजात फलफूल खेति प्रबिधि
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा लाग्ने रोग र किराहरु
सुन्तलाजात फलफूल बालीका रोग‚ कीरा र अन्य समस्याहरुको व्यवस्थापन‚ २०६७
नेपालमा सु्न्तलाजात फलफुल खेती प्रविधि
नेपालमा कागतीको आधुनिक खेती प्रविधि, २०६७