राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रम, परिपात्ले, धनकुटाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ |

बाली तथा वस्तु बिशेष अनुसन्धान कार्य गर्ने सोच अनुरुप नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत यस कार्यालयको स्थापना भएको हो | यस भन्दा अघि बिभिन्न सांगठनिक स्वरुपमा यस कार्यक्रमले काम गर्दै आइरहेको थियो | सर्वप्रथम २०१८ सालमा कृषि बिभाग अन्तर्गत पारिपात्ले धनकुटामा सुन्तलाबाली अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भयो | आ.व. २०२३/२४ मा कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्ने योजना अनुरुप अन्य बागवानी जन्य बाली पनि समेटी यस केन्द्रको नाम “बागवानी अनुसन्धान केन्द्र” राखियो | पून: यस केन्द्रको कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउने उद्देस्यले यसलाई “धनकुटा कृषि केन्द्र” मा परिणत गरियो | २०२९ सालमा स्थापना भएको सुन्तला बाली बिकास कार्यक्रमलाई २०३१ सालमा पोखराबाट धनकुटाको यसै केन्द्रको परिसर भित्र स्थानान्तरण गरियो | २०४८ सालमा सुन्तला बाली बिकास कार्यक्रमको कार्यालय काठमाडौं, किर्तिपुरमा सारियो र धनकुटामा केन्द्रको फार्म र कार्यालय मात्र राखियो | कृषि सम्बन्धि सम्पूर्ण अनुसन्धानका कार्यहरु राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र, खुमलटारबाट गराउने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार यस कार्यालय लाई पनि सोहि सेवा केन्द्र अन्तर्गत राखियो |  पछी २०४८ सालमा सेवा केन्द्रको खारेजी भइ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना हुँदा यस केन्द्रलाई परिषद् अन्तर्गत राखी कृषि अनुसन्धान केन्द्र धनकुटा नामाकरण गरियो र दीर्घकालीन कृषि योजनाको मर्म अनुरुप २०५७ साल देखि “ राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रम ” को रुपमा यस कार्यालयले कार्य गरिरहेको छ |

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
यस कार्यक्रममा उत्पादित सुन्तलाजात फलफूलका कलमी बिरुवाको बिक्री वितरण कार्य शुरु भएकोले बिरुवा प्राप्त गर्न निबेदन दिनुहुने सम्पूर्ण निवेदकहरुले यथाशिघ्र कार्यालयमा उपस्थित भई बिरुवा लैजानुहुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गरिन्छ l 2081-03-06

Continuous

प्रकाशनहरु

वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/८०
सुन्तला बगैंचाको बार्षिक कार्य तालिका
उन्सु सुन्तलाको जात पारिपात्ले अगौटे -१ को खेती प्रविधि
सुन्तला र कागतीका सिफारिस (पंजिकृत) जातहरु- एक परिचय
सुन्तलाजात फलफूल खेती प्रविधि
नेपालमा जुनारको व्यावसायिक खेति प्रविधि
सुन्तला बगैंचाको बार्षिक कार्य तालिका
उन्सु सुन्तलाको जात पारिपात्ले अगौटे -१ को खेती प्रविधि
सुन्तला र कागतीका सिफारिस (पंजिकृत) जातहरु- एक परिचय
सुन्तलाजात फलफूल खेती प्रविधि
नेपालमा जुनारको व्यावसायिक खेति प्रविधि
सुन्तलाजात फलफूल नर्सरी व्यावस्थापन प्रविधि
वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/८०
बार्षिक बिबरण २०७४ -७५
बार्षिक बिबरण २०७५ -७६
बार्षिक बिबरण २०७३ -७४
सुन्तला र कागतीका सिफारिस जातहरु