चौबिसे गाउँपालिका मौनाबुधुक स्थित कृषकको सुन्तलाको बगैंचा
चौबिसे गा.पा द्वारा आयोजित सुन्तलाजात बगैंचा ब्यावस्थापन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम
आवासीय तालिममा सहभागी कृषकहरु कृषि अनुसन्धान को भ्रमण गर्ने क्रममा
आवासीय तालिममा सहभागी कृषकहरु
कार्यालयको रुटस्टक ब्लकमा ढकमक्क फुलेका तीनपाते सुन्तला
आवासीय तालिम
आवासीय तालिम
आवासीय तालिम
आवासीय तालिम
आवासीय तालिम
Washington Navel Sweet Orange
Valencia Late Sweet Orange
Terhthum-Sthaniya Acid Lime
Sikkime Mandarin
Okitsuwase
Murcott Mandarin
Mother Plant inside Screen House
Mandarin Cellar Storage
Khoku Mandarin
Khoku Mandarin Tree